รุ่นกวดเข้มตลอดปีการศึกษา

 

ยุคของการแข่งขัน ข่าวสารและวิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าทุกวินาที

หยุดแสวงหาคือหยุดอยู่กับที่ และอยู่ข้างหลังเขาทั้งปี

ถ้าไม่อยากเป็นรอง มาแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ก้าวไปยืนแถวหน้า

ต้องรีบมาที่ ติวเข้มครูละเมียด


 

>>> สำหรับนักเรียน Online มีเอกสารประกอบการเรียนจัดส่งไปรษณีย์ให้ค่ะ <<<

 

Visitors: 238,889