รุ่นติวล่วง หน้าเทอม 2 (เดือนตุลาคม)

 

ปิดภาคเรียนตุลาคมปีนี้ มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม

เรียนล่วงหน้าเนื้อหาเทอม 2 

ได้ทั้งวิชาการ และหาความสุขไปในตัว 

 

 

Visitors: 237,143