รูปภาพประทับใจ

ความทรงจำดีๆๆ ระหว่างนักเรียน และคุณครู และภาพบรรยายกาศ ในห้องเรียน


  • LINE_ALBUM_ท่องแดนสวน_๒๓๑๑๐๕_1.jpg
    เดือนตุลาคมของทุกปี ทางสถาบันติวเข้มครูละเมียดได้มีโอกาสจัดกิจกรรม "พาน้องท่องแดนสวนฯ" สำหรับน้องป.5-6 ที่เรียนกับทางสถาบัน โดยเดินทางไปที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์...

  • o3e3a4998a1f463b1cc8f84a7f6404c07_31828984_180910_0003

  • IMGL6509
Visitors: 237,141