ท่องแดนสวนฯ ปี66

เดือนตุลาคมของทุกปี ทางสถาบันติวเข้มครูละเมียดได้มีโอกาสจัดกิจกรรม "พาน้องท่องแดนสวนฯ" สำหรับน้องป.5-6 ที่เรียนกับทางสถาบัน โดยเดินทางไปที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำำโรงเรียน ให้เกิดศิริมงคลและกำลังใจกับตนเอง ทางติวเข้มครูละเมียดจึงเอาภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ

Visitors: 237,141